Proces


Nad zadaniem będziecie pracować w czterech grupach. Każda grupa składać się będzie z czterech osób.
Poszczególne grupy zadaniowe efekty swojej pracy przedstawiają w dokumencie tekstowym Word. Następnie dokumenty wszystkich grup zostaną połączone w jeden i przekonwertowane na plik pdf, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej naszej szkoły. Na wykonanie tego zadania macie 4 tygodnie:
I tydzień – analizowanie podanych źródeł i zebranie materiałów potrzebnych do pracy
II-III tydzień – realizowanie wyznaczonego zadania w obrębie grup
IV tydzień – czas na niezbędne poprawki i połączenie powstałych dokumentów w całość; prezentacja efektów pracy.

1.     Grupa historyków i dziennikarzy

 • Dwójka wspólnie pracujących historyków analizuje źródła dotyczące życia Hansa Christiana Andersena.
 • Dwójka dziennikarzy wspólnie opracowuje pytania do wywiadu, który przeprowadzą z historykami specjalizującymi się w wiedzy dotyczącej życia i twórczości Hansa Christiana Andersena, co w ciekawy sposób pozwoli wyeksponować ważniejsze wydarzenia z życia pisarza, fakty ilustrujące jego drogę do wybrania tego zawodu itp.

Oto źródła z których możecie korzystać:

 • Strony dotyczące życia i twórczości H. Ch. Andersena:
  • Strony dotyczące planowania wywiadu:


   2.     Grupa recenzentów i specjalistów do spraw baśni

   • Dwójka recenzentów razem wybiera 6 ulubionych baśni Hansa Christiana Andersena, których recenzję napiszą. Każdy recenzent opracowuje trzy baśnie (rzecz jasna nie mogą to być te same baśnie w obrębie wybranych sześciu). Opisane baśnie składają się na dział o ulubionych baśniach H. Ch. Andersena.
   • Dwójka specjalistów do spraw baśni w porozumieniu z recenzentami układa quiz, dzięki któremu osoby czytające nasz magazyn będą mogły sprawdzić swoją znajomość przedstawionych baśni.


   Oto źródła z których możecie korzystać:

   • Baśnie Andersena online:

    • Twórczość Andersena

     3.     Grupa fotografów i ilustratorów

     • Dwójka fotografów pracuje w porozumieniu z grupą historyków i dziennikarzy, wyszukując w sieci obrazy stanowiące ilustracje do opisywanych wydarzeń z życia pisarza, ukazanych podczas wywiadu.
     • Dwójka ilustratorów pracuje w porozumieniu z grupą recenzentów i specjalistów do spraw baśni, wyszukując w sieci ilustracje i obrazy będące dopełnieniem opisanych przez recenzentów baśni oraz pytań quizu (oczywiście jeśli znajdą się w nim pytania wymagające dodatkowych ilustracji)
     • Wszystkie osoby z tej grupy wspierają także grupę projektantów, wyszukują i udostępniają potrzebne obrazy z Internetu.

      Oto źródła z których możecie korzystać:

      http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi    (wyszukiwarka grafiki google)


      4.     Grupa edytorów i projektantów

      • Dwójka edytorów ma za zadanie czuwać nad poprawnością ortograficzną i stylistyczną wszystkich materiałów i opracowywanych tekstów. Waszym zadaniem jest również zebranie dokumentów, będących efektem pracy poszczególnych grup i złożenie ich w całość.
      • Dwójka projektantów ma za zadanie opracować graficzną wersję strony tytułowej naszego magazynu. Projektanci powinni współpracować z pozostałymi grupami, żeby tytuły umieszczone na okładce oddawały zawartość magazynu.

       Oto źródła z których możecie korzystać:
       http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi    (wyszukiwarka grafiki google)